Hvis du ikke er 18 år eller eldre kan du ikke besøke denne nettsiden.
Vi selger ikke alkohol til personer under 18 år. Du må være 18 år eller eldre for å besøke denne nettsiden. Ikke del innhold fra dette nettstedet med noen under 18 år. Er du over 18 år?

Personvernerklæring Wijnhandel grand Cave

https://wijnhandelgrandcave.nl/nn/?category_rewrite=

 

Om vår personvernerklæring

Wine trade grand Cave bryr seg mye om personvernet ditt. Vi behandler derfor kun data som vi trenger for å (forbedre) tjenestene våre og håndterer nøye informasjonen vi har samlet inn om deg og din bruk av tjenestene våre. Vi gjør aldri dataene dine tilgjengelige for tredjeparter for kommersielle formål.

Denne personvernerklæringen gjelder for bruken av nettstedet og tjenestene som tilbys av det

Grand Cave Winery. Startdatoen for gyldigheten av disse betingelsene er 16/03/2020, med publisering av en ny versjon utløper gyldigheten av alle tidligere versjoner. Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon om deg som samles inn av oss, hva denne informasjonen brukes til og med hvem og under hvilke betingelser denne informasjonen kan deles med tredjeparter. Vi forklarer deg også hvordan vi lagrer dataene dine og hvordan vi beskytter dataene dine mot misbruk og hvilke rettigheter du har med hensyn til personopplysningene du gir oss.

Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, vennligst kontakt vår personvernkontaktperson, finn kontaktdetaljene på slutten av vår personvernerklæring.

 

Om databehandling

Nedenfor kan du lese hvordan vi behandler dataene dine, hvor vi lagrer dem (eller har dem lagret), hvilke sikkerhetsteknikker vi bruker og for hvem dataene er transparente.

Nettbutikk programvare

Prestashop

Nettbutikken vår er utviklet med programvare fra Prestashop. Personopplysninger som du gjør tilgjengelig for oss til fordel for våre tjenester, vil bli delt med denne parten. Prestashop har tilgang til dine data for å gi oss (teknisk) støtte, de vil aldri bruke dataene dine til noe annet formål

mål. Wijnhandel Grand Cave er forpliktet til å treffe passende sikkerhetstiltak på grunnlag av avtalen vi har inngått med dem. Wijnhandel Grand Cave bruker informasjonskapsler for å samle inn teknisk informasjon om din bruk av programvaren, ingen personopplysninger samles inn og/eller lagres.

 

Webhotell

Motstander

Vi kjøper webhotell og e-posttjenester fra [Antagonist]. . [Antagonist] behandler personopplysninger på våre vegne og bruker ikke dataene dine til egne formål. Denne parten kan imidlertid samle inn metadata om bruken av tjenestene. Dette er ikke personopplysninger. [Antagonist] har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre tap og uautorisert bruk av dine personopplysninger. [Antagonist] plikter å ivareta taushetsplikt på grunnlag av avtalen.

 

Motstander

Vi bruker tjenestene til Antagonist for vår vanlige forretnings-e-posttrafikk. Denne parten har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre misbruk, tap og korrupsjon av dine og våre data så mye som mulig. Antagonist har ikke tilgang til postkassen vår og vi behandler all vår e-posttrafikk konfidensielt.

https://www.antagonist.nl/online-veiligheid/

 

Betalingsbehandlere

Mollie

Vi bruker Mollie-plattformen til å håndtere (en del av) betalingene i vår nettbutikk

Mollie behandler navn, adresse og boligdetaljer og betalingsopplysningene dine som bankkonto eller kredittkortnummer. Mollie har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Mollie forbeholder seg retten til å bruke dine data til å forbedre tjenesten ytterligere og å dele (anonymiserte) data med tredjeparter i denne sammenheng.

Alle garantiene nevnt ovenfor med hensyn til beskyttelse av dine personopplysninger gjelder også for de delene av Mollies tjenester som de engasjerer tredjeparter for. Mollie lagrer ikke dataene dine lenger enn det er tillatt i loven.

https://www.mollie.com/nl/privacy

 

Anmeldelser

WebwinkelKeur

Vi samler inn anmeldelser via WebwinkelKeur-plattformen. Hvis du legger igjen en anmeldelse via WebwinkelKeur, er du forpliktet til å oppgi navn og e-postadresse. WebwinkelKeur deler denne informasjonen med oss slik at vi kan koble anmeldelsen til bestillingen din. WebwinkelKeur publiserer også navnet ditt på sin egen nettside. I noen tilfeller kan WebwinkelKeur kontakte deg for å gi en forklaring på anmeldelsen din. I tilfelle vi inviterer deg til å legge igjen en anmeldelse, deler vi ditt navn og e-postadresse med

WebwinkelKeur. De bruker kun denne informasjonen med det formål å invitere deg til å legge igjen en anmeldelse. WebwinkelKeur har tatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. WebwinkelKeur forbeholder seg retten til å engasjere tredjeparter for levering av tjenester, som vi har gitt tillatelse til WebwinkelKeur.

Alle de ovennevnte garantiene med hensyn til beskyttelse av dine personopplysninger gjelder også for de delene av tjenesten som WebwinkelKeur engasjerer tredjeparter for..

 

Frakt og logistikk

PostNL

Legger du inn en bestilling hos oss, er det vår jobb å få pakken din levert til deg. Vi bruker tjenestene til PostNL for å utføre leveranser. Det er derfor nødvendig at vi deler navn, adresse og boligdetaljer med PostNL. PostNL bruker denne informasjonen kun med det formål å gjennomføre avtalen. I tilfelle PostNL engasjerer underleverandører, vil PostNL også gjøre dataene dine tilgjengelige for disse partene

 

Fakturering og regnskap

Akkurat på nett

Vi bruker tjenestene til Exact Online for å holde oversikt over vår administrasjon og regnskap. Vi deler navn, adresse og boligdetaljer og detaljer om bestillingen din. Disse dataene brukes til administrasjon av salgsfakturaer. Dine personopplysninger sendes og lagres beskyttet. Exact Online er bundet til taushetsplikt og vil behandle dataene dine konfidensielt. Exact Online bruker ikke dine personopplysninger til andre formål enn de som er beskrevet ovenfor.

 

Eksterne salgskanaler

Formål med databehandling

Generelt formål med behandlingen

Vi bruker kun dataene dine til fordel for tjenestene våre. Dette betyr at formålet med behandlingen alltid er direkte knyttet til oppdraget du gir. Vi bruker ikke dataene dine til (målrettet) markedsføring. Hvis du deler informasjon med oss og vi bruker denne informasjonen – annet enn på din forespørsel – til å kontakte deg på et senere tidspunkt, vil vi be deg om eksplisitt tillatelse. Dine data vil ikke bli delt med tredjeparter, annet enn for å overholde regnskapsmessige og andre administrative forpliktelser. Disse tredjepartene er alle bundet til hemmelighold i kraft av avtalen mellom dem og oss eller en ed eller juridisk forpliktelse

 

Automatisk innsamlet data

Data som samles inn automatisk av nettstedet vårt behandles med sikte på å forbedre tjenestene våre ytterligere. Disse dataene (for eksempel din IP-adresse, nettleser og operativsystem) er ikke personopplysninger.

 

Samarbeid i skatte- og kriminaletterforskning

I noen tilfeller kan Wijnhandel grand Cave være lovpålagt å dele dataene dine i forbindelse med statlige skatte- eller kriminelle etterforskninger. I et slikt tilfelle er vi tvunget til å dele dine data, men vi vil motsette oss dette innenfor de mulighetene loven gir oss..

 

Oppbevaringsperioder

Vi beholder dataene dine så lenge du er kunde hos oss. Det betyr at vi beholder kundeprofilen din til du angir at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre. Hvis du angir dette til oss, vil vi også betrakte dette som en forespørsel om å bli glemt.Du kan også se fra din konto hvilke data vi lagrer om deg og/eller slette dem selv. Basert på gjeldende administrative forpliktelser må vi oppbevare fakturaer med dine (personlige) data, så vi beholder disse dataene så lenge gjeldende termin løper. Imidlertid har ikke ansatte lenger tilgang til din kundeprofil og dokumenter som vi har produsert som svar på din bestilling.

 

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende nederlandsk og europeisk lovgivning har du som registrert person visse rettigheter med hensyn til personopplysningene som behandles av eller på vegne av oss. Nedenfor forklarer vi hvilke rettigheter dette er og hvordan du kan påberope deg disse rettighetene. I prinsippet, for å forhindre misbruk, sender vi kun kopier og kopier av dine data til din allerede kjente e-postadresse. I tilfelle du ønsker å motta dataene på en annen e-postadresse eller for eksempel per post, vil vi be deg identifisere deg. Vi fører oversikt over fullførte forespørsler, i tilfelle en forespørsel om å bli glemt administrerer vi anonymiserte data. Du vil motta alle erklæringer og kopier av data i det maskinlesbare dataformatet som vi bruker i våre systemer. Du har til enhver tid rett til å sende inn en klage til det nederlandske datatilsynet hvis du mistenker at vi bruker personopplysningene dine på feil måte..

 

Rett til innsyn

Du har alltid rett til å se opplysningene vi behandler eller har behandlet som er knyttet til din person eller kan spores tilbake til dem. Du kan sende en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål (eller du kan laste den ned selv fra kontoen din). Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg en kopi av alle data med en oversikt over behandlere som har disse dataene, med angivelse av kategorien vi har lagret disse dataene under, til den e-postadressen vi kjenner til..

 

Rett til retting

Du har alltid rett til å få justert opplysningene vi behandler eller får behandlet som gjelder din person eller som kan spores tilbake til dem. Du kan rette en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål. Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg en bekreftelse på at dataene er endret på den e-postadressen vi kjenner til.

 

Rett til begrensning av behandlingen

Du har alltid rett til å begrense hvilke opplysninger vi behandler eller har behandlet som er knyttet til din person eller som kan spores tilbake til dem. Du kan rette en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål. Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg en bekreftelse til den e-postadressen vi kjenner til at dataene ikke lenger vil bli behandlet før du opphever begrensningen..

 

Rett til portabilitet

Du har alltid rett til å få utført opplysningene vi behandler eller får behandlet som er knyttet til din person eller som kan spores tilbake til dem, utført av en annen part. Du kan rette en forespørsel om dette til vår kontaktperson for personvernspørsmål. Du vil da motta svar på forespørselen din innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende deg kopier eller kopier av alle data om deg som vi har behandlet eller som har blitt behandlet av andre behandlere eller tredjeparter på den e-postadressen vi kjenner til. I et slikt tilfelle vil vi etter all sannsynlighet ikke lenger kunne fortsette tjenesten, fordi sikker kobling av datafiler da ikke lenger kan garanteres.

 

Innsigelsesrett og andre rettigheter

I noen tilfeller har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger av eller på vegne av Wijnhandel grand Cave. Hvis du protesterer, vil vi umiddelbart stanse databehandlingen i påvente av behandlingen av innsigelsen din. Hvis innsigelsen din er velbegrunnet, vil vi lage kopier og/eller kopier av data som vi behandler eller har behandlet tilgjengelig for deg, og deretter stanse behandlingen permanent. Du har også rett til ikke å bli gjenstand for automatiserte individuelle beslutninger eller profilering. Vi behandler ikke dine data på en slik måte at denne retten gjelder. Hvis du mener at dette er tilfelle, vennligst kontakt vår kontaktperson for personvernsaker.

 

Informasjonskapsler

Google Analytics

Informasjonskapsler fra det amerikanske selskapet Google plasseres via nettstedet vårt som en del av "Analytics"-tjenesten. Vi bruker denne tjenesten til å holde styr på og motta rapporter om hvordan besøkende bruker nettstedet. Denne databehandleren kan være forpliktet til å gi tilgang til disse dataene på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter. Vi samler inn informasjon om surfeatferden din og deler disse dataene med Google. Google kan tolke denne informasjonen sammen med andre datasett og dermed spore bevegelsene dine på internett. Google bruker denne informasjonen til å tilby målrettede annonser (Adwords) og andre Google-tjenester og -produkter, blant annet

 

Tredjeparts informasjonskapsler

I tilfelle programvareløsninger fra tredjeparter bruker informasjonskapsler, fremgår dette av denne personvernerklæringen og vår informasjonskapselerklæring

Informasjonskapselerklæring..

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre vår personvernerklæring når som helst. Du vil imidlertid alltid finne den nyeste versjonen på denne siden. Dersom den nye personvernerklæringen får konsekvenser for måten vi behandler allerede innsamlede data om deg på, vil vi informere deg på e-post.

 

Kontaktinformasjon

Grand Cave Winery

Station Park 8A 4462DZ Goes Nederland T 0651963135 E info@wijnhandelgrandcave.nl

 

Kontaktperson for personvernsaker

Richard Bune

Vil du vite om denne nettbutikken har et medlemskap?https://www.webwinkelkeur.nl/leden/

Follow us on Facebook