Verkoopsvoorwaarden

Prijzen

Al onze prijzen zijn vermeld in Euro, inclusief BTW. Het toe te passen BTW percentage bedraagt 21%. De opgegeven prijzen geven geen garanties voor de toekomst. Indien door overmacht of datering, de prijzen van onze gedrukte prijslijsten niet overeenkomen met de internetshop prijzen, zijn het deze van de on-line shop die doorslaggevend zijn.

Verkoopscontract

Het verkoopscontract wordt pas opgemaakt bij de laatste klik “ja, ik bevestig mijn bestelling”. Automatisch  krijgt U een betalings keuze menu. U kan het te betalen bedrag  on-line via uw bank betalen. Zodra u heeft betaald, wordt uw bestelling als dusdanig aanvaard en ontvangt u ook een bevestiging van deze bestelling.

Beschikbaarheid

Alle aanbiedingen van Wijnhandel Grand Cave zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u door ons op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden. Deze communicatie geschiedt doorgaans per email.

 

 

Verantwoordelijkheid

U verklaart hierbij dat u de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, op het ogenblik dat u ons een bestelling doorstuurt en dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoopdaad.

Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wijnhandel Grand Cave of rechthoudende derden. Het is verboden (een gedeelte of gehele) afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijnhandel Grand Cave. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging, of verspreiding van voornoemde elementen is ten strengste verboden. Elke inbreuk op dergelijk intellectueel recht kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze dienst en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Nederlands recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Middelburg bevoegd.

 

 

Privacy & Security

Privacy

Gezien wij zelf ook willen dat onze privacy gerespecteerd wordt, verbinden wij ons ertoe dat uw persoonlijke gegevens niet aan derden gecommuniceerd worden. Deze gegevens worden door Wijnhandel Grand Cave uitsluitend gebruikt in het kader van bevestiging, facturatie en levering. Wijnhandel Grand Cave waarborgt u dat de gegevens die u verstrekt volledig in overeenstemming met de AVG op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen worden verwerkt. Overeenkomstig deze wet beschikt u over het recht de gegevens die op u betrekking hebben, in te kijken of te wijzigen. Het volstaat ons een e-mail te sturen.

De gegevens die wij u vragen wanneer u bij ons een bestelling plaatst, hebben wij nodig om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Deze gegevens laten ons toe uw bestellingen snel en correct te verwerken. De gegevens zullen tevens gebruikt worden om u een geïndividualiseerde winkelervaring te bieden en beter op uw wensen en voorkeuren in te spelen.

 

 

Security

Om met volle vertrouwen te winkelen in onze online shop hebben wij sterk geïnvesteerd in veiligheid van betalen. Hiervoor kozen wij voor het betalingssysteem van Mollie, waar u in alle veiligheid met uw creditcards, Ideal etc kan betalen.

 

 

Niet tevreden terug-Garantie

Welke garantie heb ik indien de aangekochte wijn slecht zou zijn of kurksmaak heeft? Daar wij ook handelen in oudere en exclusieve wijnen is het ons niet mogelijk enige vorm van garantie te bieden – wij streven er steeds naar om een zo kwalitatief mogelijk product af te leveren – doch bij wijnen ouder dan 10 jaar kunnen wij onmogelijk enige garantie bieden.

 

Wat betreft kurksmaak – daar dit reeds bij de botteling van de fles in de kurk aanwezig is kunnen wij ons ook niet verhalen naar de producent en is het ons niet mogelijk ook hiervoor enige garantie te bieden.

U kunt uw order binnen 14 dagen, nadat deze door u geplaatst is, wijzigen of annuleren zonder opgave van redenen. Daar wij handelen in bederfbare producten is dit niet van toepassing.

Herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht (het recht van de consument om de overeenkomst te herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief) geldt 30 dagen.

Terugneming

 

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. In dat geval zendt de klant een e-mail  binnen de geldende termijn naar Wijnhandelgrandcave@gmail.com dat hij er zich op zal beroepen en dat hij nadien het goed terugstuurt naar de verkoper. Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het goed zijn ten laste van de klant .

Leveringen & afhalingen

 

De aangegeven leveringsdata op de website Wijnhandel Grand Cave zijn indicatief, wij proberen ten allertijde hier wel aan te voldoen.

Als geregistreerde webklant heeft u de keuze tussen afhaling in het magazijn of thuislevering.Deze keuze geeft u door bij de bestelprocedure. Indien u de goederen in onze Verzendlocatie zelf wenst af te halen, zullen wij u verwittigen, zodra de goederen voor u klaar staan. Meestal is dit reeds de dag na uw bestelling. Let wel even op onze openingsuren.

In geval van levering bij u thuis verbindt Wijnhandel Grand Cave zich ertoe om uw bestelling binnen de veertien dagen te leveren. Meestal leveren wij reeds binnen de twee à drie werkdagen. De levering gebeurt op risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt. In geval van tijdelijke, gedeeltelijke, of volledige uitputting van de bestelde goederen, brengt Wijnhandel Grand Cave u op de hoogte van de juiste situatie. Wijnhandel Grand Cave zal bij einde voorraad, dezelfde wijnen mogen vervangen door het volgende wijnjaar, tenzij u als klant expliciet doorgeeft bij de bestelling dat zulks niet mag gebeuren.

De kwaliteit van de goederen is gekend door de koper, ook al heeft de verkoop plaats gehad zonder voorafgaande degustatie.

 

Vanaf een 6 flessen gebeurt de levering gratis in heel  Nederland. Bij een kleinere bestelling wordt een deelname in de verzend kosten gerekend van 7,50 Euro  aan huis bezorging. Voor Belgie is dit 10,50 Euro onder de 12 flessen, Deze prijzen zijn BTW inbegrepen. Bij het niet aanwezig zijn van de klant op de afgesproken levertijd, worden de goederen volgens de reglementen van Post NL  geleverd.

Voor meer info en leveringen aan andere Europese landen verwijzen wij u graag naar onze rubriek Leveringen.

 

 

Bestellen & betalen

Het is gemakkelijk en veilig om een door u gekozen wijn aan te kopen en te betalen. Het proces verloopt in enkele eenvoudige stappen:

- u kiest uw wijn en klikt op 'In Winkelwagen'. Wenst u nog een andere wijn te bestellen, kies dan 'Ga verder met Winkelen'. Wenst u iets aan te passen aan de reeds gekozen wijn, kies dan 'Winkelwagen Bijwerken'.

- is uw bestelling volledig, kies dan 'Ga door naar afrekenen'. Volg de verschillende stappen. Wij raden u aan om bij uw eerste aankoop een account aan te maken. Dit biedt heel wat voordelen:

snelle afhandeling bij volgende aankopen

inzicht in uw eerdere bestellingen

met één muisklik opnieuw bestellen

Bovendien heeft u nog extra mogelijkheden zoals uw persoonlijke gegevens inzien,wijzigen, verwijderen,, meerdere afleveradressen, tags, reviews enz.

Updaten Account Informatie

Indien er veranderingen zijn aan uw ingebrachte gegevens, raden wij u aan deze te wijzigen om fouten bij facturatie en levering te vermijden. Om deze wijzigingen door te voeren logt u gewoon in en kiest voor 'Wijzigen Gegevens'.

 

Wijnhandel Grand Cave @ 2019